en pl Paula Januszkiewicz – MVP Security Tomasz Onyszko – Microsoft Michał Bojko Grzegorz Tworek – MVP Security Marcin Szeliga – MVP SQL Marek Adamczuk – MVP SQL Bartłomiej Graczyk - MCT Jessica Moss - MVP SQL BI Paweł Potasiński – MVP SQL Bartosz Pampuch - MVP Szymon Pobiega Szymon Kobalczyk - MVP Tomasz Wiśniewski Andy Malone - MVP Security Marcin Najder Łukasz Grala Maciej Pilecki - MVP SQL Sander Berkouwer - MVP Thomas Shinder - MVP Krzysztof Koźmic Freena Eijffinger Krzysztof Pietrzak - MCT Christopher Davis - MVP
  • Warsaw:
  • Seattle:
  • New York:


  • Partners
    GITCA Reklama
  • Organizator
    VirtualStudy.pl
# Tytuł sesji / Prelegent Data Poziom Język
1 Password secrets revealed! Everything you want to know but are afraid to ask (or had no time to check it) - Security EN Track - VirtualStudy Conference 2010
Januszkiewicz Paula
10.09.17 - EN
2 Usługi zdalne - Dev Track - VirtualStudy Conference 2010
Pobiega Szymon
10.09.16 - PL
3 Klucz do sukcesu w bazie danych - SQL Track - VirtualStudy Conference 2010
Adamczuk Marek
10.09.15 - PL
4 ADFS (v2) re-loaded: Klucze do królestwa - IT PRO PL Track - VirtualStudy Conference 2010
Onyszko Tomasz
10.09.14 - PL
5 Killing Botnets - Security EN Track - VirtualStudy Conference 2010
Davis Christopher
10.09.13 - EN
6 Programowanie reaktywne - nowy paradygmat programowania - Dev Track - VirtualStudy Conference 2010
Najder Marcin
10.09.10 - PL
7 Darmowe aplikacje wspierające rozwiązywanie problemów wydajnościowych w SQL Server 2008 - SQL Track - VirtualStudy Conference 2010
Potasinski Paweł
10.09.09 - PL
8 Zarządzanie bezpieczeństwem Windows - proste, czy to tylko złudzenie? - IT PRO PL Track - VirtualStudy Conference 2010
Januszkiewicz Paula
10.09.08 - PL
9 Cybercrime: The Gathering Storm! - Security EN Track - VirtualStudy Conference 2010
Malone Andy
10.09.07 - EN
10 Make Reporting Services Work For You - IT PRO EN Track - VirtualStudy Conference 2010
Moss Jessica
10.09.06 - EN
11 Dotknij Windows - programowanie aplikacji dotykowych na Windows7 - Dev Track - VirtualStudy Conference 2010
Kobalczyk Szymon, Eijffinger Freena
10.09.03 - PL
12 SQL Server Reporting Services - Tips & Tricks - SQL Track - VirtualStudy Conference 2010
Graczyk Bartłomiej
10.09.02 - PL
13 SharePoint 2010 - budowanie rozwiązań biznesowych - IT PRO PL Track - VirtualStudy Conference 2010
Bojko Michał
10.09.01 - PL
14 Catching one tail with three heads - Kerberos explained - Security EN Track - VirtualStudy Conference 2010
Onyszko Tomasz
10.08.31 - EN
15 Active Directory Best Practices in Hyper-V environments - IT PRO EN Track - VirtualStudy Conference 2010
Berkouwer Sander
10.08.30 - EN
16 OData - dzielmy się danymi! - Dev Track - VirtualStudy Conference 2010
Wiśniewski Tomasz
10.08.27 - PL
17 Microsoft Clustering od A do Z - SQL Track - VirtualStudy Conference 2010
Szeliga Marcin
10.08.26 - PL
18 Blue screen dla każdego - IT PRO PL Track - VirtualStudy Conference 2010
Tworek Grzegorz
10.08.25 - PL
19 Secure Endpoint: DirectAccess and Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010, the Complete Remote Access Solution - Security EN Track - VirtualStudy Conference 2010
Shinder Thomas
10.08.24 - EN
20 SharePoint 2010 - building a business solution - IT PRO EN Track - VirtualStudy Conference 2010
Bojko Michał
10.08.23 - EN
21 Kontenery IoC - wszystko co musisz wiedzieć na ich temat - Dev Track - VirtualStudy Conference 2010
Koźmic Krzysztof, Pampuch Bartosz
10.08.20 - PL
22 Gdzie SQL Trace nie może, tam eXtended Events pomoże? - SQL Track - VirtualStudy Conference 2010
Grala Łukasz
10.08.19 - PL
23 DirectAccess - Jak To Działa - IT PRO PL Track - VirtualStudy Conference 2010
Pietrzak Krzysztof
10.08.18 - PL


Copyright © 2010 VirtualStudy.pl. All rights reserved. Site designed & created by Daniel 'zoNE' Gabryś. Valid XHTML 1.0 | Valid CSS 3.0