en pl Paula Januszkiewicz – MVP Security Tomasz Onyszko – Microsoft Michał Bojko Grzegorz Tworek – MVP Security Marcin Szeliga – MVP SQL Marek Adamczuk – MVP SQL Bartłomiej Graczyk - MCT Jessica Moss - MVP SQL BI Paweł Potasiński – MVP SQL Bartosz Pampuch - MVP Szymon Pobiega Szymon Kobalczyk - MVP Tomasz Wiśniewski Andy Malone - MVP Security Marcin Najder Łukasz Grala Maciej Pilecki - MVP SQL Sander Berkouwer - MVP Thomas Shinder - MVP Krzysztof Koźmic Freena Eijffinger Krzysztof Pietrzak - MCT Christopher Davis - MVP
  • Warsaw:
  • Seattle:
  • New York:


  • Partners
    GITCA Reklama
  • Organizator
    VirtualStudy.pl

Medial Patronage


TechIT - dla wszystkich specjalistów IT


Windows 7, Vista & XP Vortal


Arrow ECS Services


Portal CentrumXP.pl


Be_Lead BlogVirtual-ITOSNewsHelionCopyright © 2010 VirtualStudy.pl. All rights reserved. Site designed & created by Daniel 'zoNE' Gabryś. Valid XHTML 1.0 | Valid CSS 3.0